Εκτύπωση

Χειμερινή Περίοδος 

Στη Β΄ Λυκείου ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα μαθήματα εκείνα που εμπεριέχουν γνώσεις απαραίτητες για τη Γ΄ Λυκείου.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών της Β΄ Λυκείου είναι η βελτίωση του γνωστικού επιπέδου και η οργάνωση του τρόπου διαβάσματος ώστε να γίνει πιο αποδοτικό.

Προετοιμασία για τις Πανελλαδικές, από τη  Β΄ Λυκείου!

Στο Φροντιστήριο μας, η προετοιμασία για την ύλη των Πανελληνίων Εξετάσεων ξεκινά από τη Β΄ Λυκείου με ειδικά Προγράμματα Προετοιμασίας. Τα προγράμματα αυτά λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία δίνοντας στους μαθητές μας σημαντικό προβάδισμα έναντι άλλων υποψηφίων.

Τα μαθήματα προετοιμασίας ξεκινούν να διδάσκονται από την αρχή της σχολικής χρονιάς και εξαρτώνται από την Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και το Επιστημονικό Πεδίο που σκοπεύει κάθε μαθητής να επιλέξει στη Γ΄ Λυκείου.


Μαθήματα  
Αρχαία  
Λατινικά
Ιστορία
Νεοελ. Γλώσσα - Λογοτεχνία

 

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς διενεργούνται:

 Επιπλέον, οι γονείς ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πρόοδο των μαθητών.

Tags: