Α΄ Λυκείου

Χειμερινή Περίοδος 2020 – 2021

Η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο ακολουθείται από μια περίοδο προσαρμογής. Η δυσκολία των μαθημάτων είναι σίγουρα μεγαλύτερη και η αξιολόγηση της προόδου γίνεται με διαφορετικά κριτήρια, με αποτέλεσμα οι βαθμοί στην Α΄ Λυκείου να είναι πιο χαμηλοί για τη μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών. Πράγματι, η Α΄ Λυκείου δεν είναι απλά η τάξη μετά τη Γ΄ Γυμνασίου, αλλά η επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.

Η Α΄ Λυκείου είναι καθοριστική τάξη, γιατί θεμελιώνονται οι γνώσεις στα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες και την Ελληνική Γλώσσα, θέτοντας τις βάσεις για τις επόμενες τάξεις.
Η ύλη της Α΄ Λυκείου με βάση το νέο αναλυτικό πρόγραμμα είναι πολύ απαιτητική και χρειάζεται ειδική εκπαιδευτική αντιμετώπιση. Η εμπειρία και το πρόγραμμα του Φροντιστηρίου μας  εξασφαλίζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων

  Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Άλγεβρα 3
  Γεωμετρία 2
Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
  Χημεία 2
Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνικά 2
  Νεοελληνική Γλώσσα 1
 Σύνολο ωρών 12

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς διενεργούνται:

  • Τέσσερις κύκλοι δίωρων επαναληπτικών διαγωνισμάτων εκτός ωρών διδασκαλίας.
  • Δωρεάν Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Επιπλέον, οι γονείς ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πρόοδο των μαθητών.