Εκτύπωση

Το Φροντιστήριό μας διαθέτει πρόγραμμα υποστήριξης και για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Η παρακολούθηση των προγραμμάτων μας έχει ως στόχο την ανάπτυξη του τρόπου σκέψης των μαθητών και την εμπέδωση των βασικών γνώσεων στα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Χημεία, τα Νέα και τα Αρχαία Ελληνικά που αποτελούν και τις βάσεις για το Λύκειο.

 

Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
Νεοελληνική γλώσσα 2 Ν. Γλώσσα/Αρχαία 2 Ν.Γλώσσα/Αρχαία 2
Φυσική 1 Φυσική 1 Φυσική/Χημεία 2
Μαθηματικά 4 Μαθηματικά 4 Μαθηματικά 4
Σύνολο 7   7   8