Θερινά 2020

          Έναρξη μαθημάτων:

1ο δεκαήμερο Ιουνίου

 

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων

 Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών 


Μαθήματα Ομάδας 

     Ώρες 

Φυσική

4

Χημεία

3

Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία

3

Μαθηματικά Προσανατολισμού

5

Διαγώνισμα

3

Σύνολο

18

 

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

 

 

Μαθήματα Ομάδας 

Ώρες 

Μαθηματικά προσανατολισμού

5

Α.Ε.Π.Π

3

Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία

3

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

3

Διαγώνισμα

3

Σύνολο

17

 

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών 

 

 

Μαθήματα Ομάδας 

Ώρες 

Αρχαία

5

Ιστορία Προσανατολισμού

3

Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία

3

Κοινωνιολογία

3

Διαγώνισμα

3

Σύνολο

17

 

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας

 

 

Μαθήματα Ομάδας 

Ώρες 

Φυσική

4

Χημεία

3

Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία

3

Βιολογία

3

Διαγώνισμα

3

Σύνολο

16