Θερινά 2018

 Έναρξη μαθημάτων:

 18 Ιουνίου

 

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων

 Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών 


Μαθήματα Ομάδας 

     Ώρες 

Φυσική

4

Χημεία

4

Νεοελληνική Γλώσσα

2

Μαθηματικά Προσανατολισμού

6

Σύνολο

16

 

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

 

 

Μαθήματα Ομάδας 

Ώρες 

Μαθηματικά προσανατολισμού

6

Α.Ε.Π.Π

3

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

2

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

3

Σύνολο

14

 

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών 

 

 

Μαθήματα Ομάδας 

Ώρες 

Αρχαία

6

Ιστορία Προσανατολισμού

3

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

2

Λατινικά

3

Σύνολο

14

 

 

Joomla Extensions