Βάσεις 2021

 

ΒΑΣΕΙΣ ΓΕΛ  ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2020-2021 

 

 

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2019-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2021

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ NEO 2020-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2021

 

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ 2020-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2021111

 

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2019-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2021 

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2020-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2021

 

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2021

 

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2021

 

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ -ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2021 

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ -ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2021

 

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ -ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2021

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ -ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2021