Βάσεις 2020

 

ΒΑΣΕΙΣ  ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2019 

 

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2020

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2020

 

 ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2018-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2020 

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2019-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2020

 

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2018-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2020 

 ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2019-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2020

 

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2020

 

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2020

 

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2020 

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2020

 

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2020 

 ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2020