Πανελλήνιες 2013

 

 ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Εκφώνηση

Απάντηση

Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Εκφώνηση

Απάντηση

Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Εκφώνηση

Απάντηση

Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνση

Εκφώνηση

Απάντηση

Μαθηματικά Τεχνολογικής - Θετικής Κατεύθυνσης

Εκφώνηση

Απάντηση

Φυσική Τεχνολογικής- Θετικής Κατεύθυνσης

Εκφώνηση

Απάντηση

Ανάπτυξη Εφαρμογών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Εκφώνηση

Απάντηση

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Εκφώνηση

Απάντηση

Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης

Εκφώνηση

Απάντηση

Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης

Εκφώνηση

Απάντηση

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

Εκφώνηση

Απάντηση

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας

Εκφώνηση

Απάντηση

Βιολογία Γενικής Παιδείας

Εκφώνηση

Απάντηση

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γενικής Παιδείας

Εκφώνηση

Απάντηση