Θέματα Πανελλαδικών

 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ ΕΠΑΛ) 2020

                                                      

 

 

Αρχαία Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών

Εκφώνηση

Απάντηση

Ιστορία Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών

Εκφώνηση

Απάντηση

Κοινωνιολογία Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών

Εκφώνηση

Απάντηση

Χημεία Ο.Π. Θετικών Σπουδών

Εκφώνηση

Απάντηση

Βιολογία Ο.Π. Θετικών Σπουδών

Εκφώνηση

Απάντηση

Φυσική Ο.Π. Θετικών Σπουδών

Εκφώνηση

Απάντηση

Μαθηματικά Ο.Π. Θετ. Σπ. & Ο.Π. Οικον. & Πληρ/κής

Εκφώνηση

Απάντηση

Πληροφορική Ο.Π. Οικονομίας & Πληρ/κής

Εκφώνηση

Απάντηση

Μαθηματικά (Άλγεβρα) ΕΠΑ.Λ.

Εκφώνηση

Απάντηση

Νέα Ελληνικά ΕΠΑ.Λ.

Εκφώνηση

Απάντηση

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ο.Π. Οικον. & Πληρ/κής

Εκφώνηση

Απάντηση

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

Εκφώνηση

Απάντηση