Θέματα Πανελλαδικών

 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ ΕΠΑΛ) 2020

                                                      

 

 

Αρχαία Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών

Εκφώνηση

Απάντηση

Ιστορία Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών

Εκφώνηση

Απάντηση

Κοινωνιολογία Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών

Εκφώνηση

Απάντηση

Χημεία Ο.Π. Θετικών Σπουδών

Εκφώνηση

Απάντηση

Βιολογία Ο.Π. Θετικών Σπουδών

Εκφώνηση

Απάντηση

Φυσική Ο.Π. Θετικών Σπουδών

Εκφώνηση

Απάντηση

Μαθηματικά Ο.Π. Θετ. Σπ. & Ο.Π. Οικον. & Πληρ/κής

Εκφώνηση

Απάντηση

Πληροφορική Ο.Π. Οικονομίας & Πληρ/κής

Εκφώνηση

Απάντηση

Μαθηματικά (Άλγεβρα) ΕΠΑ.Λ.

Εκφώνηση

Απάντηση

Νέα Ελληνικά ΕΠΑ.Λ.

Εκφώνηση

Απάντηση

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ο.Π. Οικον. & Πληρ/κής

Εκφώνηση

Απάντηση

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

Εκφώνηση

Απάντηση

 

                                                      

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline