Νέο σύστ. Α΄ Λυκ.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Α΄ Λυκείου

Η Α΄Λυκείου είναι μια τάξη γενικής παιδείας όπου δίνεται βαρύτητα στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Από την αναδιάρθρωση των μαθημάτων προκύπτουν τρία νέα ενιαία μαθήματα:

  • η "Ελληνική Γλώσσα", που περιλαμβάνει την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία,

  • το μάθημα "Φυσικές Επιστήμες", που περιλαμβάνει τους κλάδους της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας,

  • τα "Μαθηματικά", που περιλαμβάνουν την Άλγεβρα και τη Γεωμετρία.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Μαθήματα

Ώρες

Ελληνική Γλώσσα – Ενιαίο Μάθημα (Αρχαία 5 ώρες- Έκθεση 2 ώρες - Λογοτεχνία 2 ώρες)

9

Μαθηματικά– Ενιαίο Μάθημα (Άλγεβρα 3 ώρες - Γεωμετρία 2 ώρες)

5

Φυσικές Επιστήμες– Ενιαίο Μάθημα (Φυσική 2 ώρες-  Χημεία 2 ώρες - Βιολογία 2 ώρες)

6

Ιστορία

2

Ερευνητική Εργασία (project)*

2

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία)

3

Ξένη Γλώσσα

2

Φυσική Αγωγή

2

Θρησκευτικά

2

Μάθημα Επιλογής: Εφαρμογές Πληροφορικής ή Διαχείριση Φυσικών Πόρων ή Ελληνικός & Ευρωπαϊκός Πολιτισμός ή Καλλιτεχνική Παιδεία

2

Σύνολο Ωρών

35

 

Αξιολόγηση Βαθμολογία & Προαγωγή στη Β΄ Λυκείου

Για την προαγωγή των μαθητών στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας όπου αυτό διδάσκεται.

 
Powered by JS Network Solutions