Σύστ. Γ΄ Λυκ.

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Με το νέο εκπαιδευτικό σύστημα οι μαθητές εξετάζονται πρώτα ενδοσχολικά σε όλα τα μαθήματα, παίρνουν το απολυτήριο του Λυκείου και στη συνέχεια συμμετέχουν σε Πανελλήνιες Εισαγωγικές Εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα Τμήματα των ΑΕΙ και των ΤΕΙ.

Στη Γ΄ Λυκείου και στην αρχή της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές επιλέγουν μια από τις τρεις Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού και έως δύο Επιστημονικά Πεδία Εξειδίκευσης, όπως φαίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ παρακάτω, που περιλαμβάνει Σχολές και Τμήματα για τα οποία μπορούν να είναι υποψήφιοι μέσω των Εισαγωγικών Εξετάσεων. Οι υποψήφιοι εξετάζονται πανελλαδικά σε τέσσερα ή πέντε μαθήματα (επιλέγοντας ένα ή δύο  επιστημονικά πεδία αντίστοιχα). Για την εισαγωγή στα Τμήματα των ΑΕΙ και των ΤΕΙ μετράνε μόνο οι γραπτοί τους βαθμοί στα μαθήματα που εξετάστηκαν Πανελλαδικά.

Στο Μηχανογραφικό Δελτίο για το έτος 2018 εντάσσεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας που προέκυψε από την συνένωση του Τεχνολογικού Ίδρυματος της Αθήνας και του Πειραιά.

 

Βασικές πληροφορίες εδώ

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 

       

                        ΟΜΑΔΑ

 

ΠΕΔΙΟ

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚ. & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

1ο  πεδίο:

Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες

 

1.Αρχαία Ελληνικά 

2.Ιστορία 

3.Νεοελλ. Γλώσσα 

 

4.Λατινικά

 

2ο  πεδίο:

Θετικές & Τεχνολογικές 

Επιστήμες

 

1.Νεοελλ. Γλώσσα

2.Φυσική

3.Χημεία

4.Μαθηματικά Προσαν.

 

 

3ο πεδίο:

Επιστήμες Υγείας και Ζωής

4.Βιολ.Γεν.Παιδ.

(μειωμ.μόρια)

4.Βιολογία Προσαν.

1.Μαθηματικά   

2.Νεοελλ. Γλώσσα

3.Α.Ε.Π.Π.

4.Βιολ.Γεν.Παιδ.

(μειωμ.μόρια)

 

4ο  πεδίο:

Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής

 

 

4.Αρχ. Οικον. Θεωρίας

* Με πορτοκαλί  είναι χρωματισμένα τα υποχρεωτικά εξεταζόμενα μαθήματα κάθε Ομάδας Προσανατολισμού

* Με κίτρινο είναι χρωματισμένα τα μαθήματα επιλογής

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline