Σύστ. Β΄ Λυκ.

Ομάδες Προσανατολισμού

Με το νέο σύστημα καταργούνται οι Κατευθύνσεις και στη θέση τους διαμορφώνονται στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου οι Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού. 

Στη Β΄Λυκείου διαμορφώνονται δύο Ομάδες Προσανατολισμού η Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών και η Ομάδα Θετικών Σπουδών, ενώ στη Γ΄Λυκείου οι Ομάδες γίνονται τρεις η Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών, η Ομάδα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής και η Ομάδα Θετικών Σπουδών.

  

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι συνδυασμοί ομάδων από την Β΄ Λυκείου προς την Γ΄ Λυκείου που μπορεί να επιλέξει ο μαθητής:

Αν στη Β΄ Λυκείου επιλέξω:

Τότε στη Γ΄ Λυκείου μπορώ να επιλέξω:

Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών

Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών

ή

Ομάδα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Ομάδα Θετικών Σπουδών

Ομάδα Θετικών Σπουδών

ή

Ομάδα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

 

Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Β' Λυκείου

Το εβδομαδιαίο αναλυτικό πρόγραμμα στη Β΄Λυκείου περιλαμβάνει τριάντα διδακτικές ώρες σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και πέντε ώρες στα Μαθήματα Προσανατολισμού. Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες:

 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Ώρες

Ελληνική Γλώσσα– Ενιαίο Μάθημα (Αρχαία 2 ώρες- Έκθεση 2 ώρες- Λογοτεχνία 2 ώρες)

6

Μαθηματικά– Ενιαίο Μάθημα (Άλγεβρα 3 ώρες-  Γεωμετρία 2 ώρες)

5

Φυσικές Επιστήμες– Ενιαίο Μάθημα (Φυσική 2 ώρες-  Χημεία 2 ώρες-  Βιολογία 2 ώρες)

6

Ιστορία

2

Φιλοσοφία

2

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία)

2

Ξένη Γλώσσα

2

Φυσική Αγωγή

1

Θρησκευτικά

2

Ερευνητική Εργασία (project)*

1

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Ώρες

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα

3

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών(Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη & Πολιτική Επιστήμη)

2

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών                                                       

Ώρες

Φυσική

3

Μαθηματικά

2


Αξιολόγηση – Βαθμολογία & Προαγωγή στη Β΄ Λυκείου

Για την προαγωγή των μαθητών στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας όπου αυτό διδάσκεται.