Σύστ. Α΄ Λυκ.

Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Α΄ Λυκείου

Η Α΄Λυκείου είναι μια τάξη γενικής παιδείας όπου δίνεται βαρύτητα στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Από την αναδιάρθρωση των μαθημάτων προκύπτουν τρία νέα ενιαία μαθήματα:

  • η "Ελληνική Γλώσσα", που περιλαμβάνει την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία,

  • το μάθημα "Φυσικές Επιστήμες", που περιλαμβάνει τους κλάδους της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας,

  • τα "Μαθηματικά", που περιλαμβάνουν την Άλγεβρα και τη Γεωμετρία.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Μαθήματα

Ώρες

Ελληνική Γλώσσα – Ενιαίο Μάθημα (Αρχαία 5 ώρες- Έκθεση 2 ώρες - Λογοτεχνία 2 ώρες)

9

Μαθηματικά– Ενιαίο Μάθημα (Άλγεβρα 3 ώρες - Γεωμετρία 2 ώρες)

5

Φυσικές Επιστήμες– Ενιαίο Μάθημα (Φυσική 2 ώρες-  Χημεία 2 ώρες - Βιολογία 2 ώρες)

6

Ιστορία

2

Ερευνητική Εργασία (project)*

2

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία)

3

Ξένη Γλώσσα

2

Φυσική Αγωγή

2

Θρησκευτικά

2

Μάθημα Επιλογής: Εφαρμογές Πληροφορικής ή Διαχείριση Φυσικών Πόρων ή Ελληνικός & Ευρωπαϊκός Πολιτισμός ή Καλλιτεχνική Παιδεία

2

Σύνολο Ωρών

35

 

Αξιολόγηση Βαθμολογία & Προαγωγή στη Β΄ Λυκείου

Για την προαγωγή των μαθητών στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας όπου αυτό διδάσκεται.