Νέο σύστημα 2019-2020

Αυτό είναι το τελικό κείμενο για τη νέα Γ΄ Γενικού Λυκείου και το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Το νέο σύστημα σε μορφή pdf

neo lykeio 2020

Strony internetowe