Εκτύπωση

Για όλους τους μαθητές του Φροντιστηρίου Σάρολα διεξάγονται ΔΩΡΕΑΝ τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού έτσι ώστε να τους βοηθήσουμε ως εκπαιδευτικός οργανισμός στην σύνθετη διαδικασία επιλογής της κατάλληλης επαγγελματικής κατεύθυνσης. Στην ηλικία των 15-16 ετών τα παιδιά δεν έχουν συνήθως την απαραίτητη γνώση των δεξιοτήτων τους, της κατάστασης στην αγορά εργασίας και των απαιτήσεων αναφορικά με ένα επάγγελμα που μπορεί να τους ενδιαφέρει. Ασκείται έτσι μια πίεση σε παιδιά και γονείς, από τη Β΄ Λυκείου κιόλας, να επιλέξουν την κατεύθυνση σπουδών που τους ταιριάζει καλύτερα. Σε αυτό το σημείο σε συνεργασία με το γνωστό ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ μπορούμε να εντοπίσουμε το επάγγελμα που ταιριάζει στην προσωπικότητα και τις κλίσεις κάθε παιδιού, να εντοπιστούν εναλλακτικές επαγγελματικές δυνατότητες και επιπλέον ταλέντα, να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις όσον αφορά στην επιλογή μαθημάτων και κατευθύνσεων από τη Β΄ Λυκείου καθώς και να συμπληρώσουμε μαζί το μηχανογραφικό του υποψηφίου βάσει της λίστας Πανεπιστημιακών Τμημάτων που εκδίδονται αυτόματα από το τεστ.

Οι λόγοι που μας ώθησαν να επιλέξουμε το ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ είναι οι εξής:

  1. Το ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ αποτελεί ένα πρωτοποριακό, έμπειρο σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν, καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ - ΤΕΙ). Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα.
  2. Το ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ είναι με διαφορά το πλέον αξιόπιστο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού αφού:
Tags: ,