Πέμπτη, Απρίλιος 26, 2018

Βάσεις 2015

1. Επιλογή 90% ΓΕΛ, ΕΠΑΛ Ομάδα Β - Ημερήσια

2. Επιλογή 90% ΓΕΛ, ΕΠΑΛ Ομάδα Β - Εσπερινά

3. Επιλογή 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛ Ομάδα Β 2014

4. Επιλογή 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛ Ομάδα Β 2013


5. Επιλογή ΕΠΑΛ Ομάδα Α - Ημερήσια


6. Επιλογή ΕΠΑΛ Ομάδα Α - Εσπερινά

7. Επιλογή 10% ΕΠΑΛ Ομάδα Α 2014

8. Επιλογή 10% ΕΠΑΛ Ομάδα Α 2013

9. Επιλογή Αλλογενών - Αλλογενείς (Ευρωπαϊκής Ένωσης)

10. Επιλογή Αλλογενών - Αλλογενείς (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Η σύγκριση των βάσεων 2015 με το 2014 (90%, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ-Β)