Πέμπτη, Απρίλιος 26, 2018

Βάσεις 2013

Οι πίνακες του υπουργείου Παιδείας

90% ΓΕΛ & ΕΠΑΛ(Β) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2013


90% ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (Β) - ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2013

10% ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (Β) - ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2013

ΕΠΑΛ(Α) - ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2013

ΕΠΑΛ (Α) - ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2013

Συγκριτικό βάσεων 90% 2013-2012


Συγκριτικό βάσεων 10%   2013-2012


Συγκριτικό βάσεων ΕΠΑΛ 2013-2012

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 90% 2013-2012

Οι βάσεις ανά επιστημονικό πεδίο