Πέμπτη, Απρίλιος 26, 2018

Πανελλήνιες 2016

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Αρχαία Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών

 Εκφώνηση

Απάντηση

Ιστορία Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών

Εκφώνηση

Απάντηση

Λατινικά Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών

Εκφώνηση

Απάντηση

Χημεία Ο.Π. Θετικών Σπουδών

Εκφώνηση

Απάντηση

Βιολογία Ο.Π. Θετικών Σπουδών

Εκφώνηση

Απάντηση

Μαθηματικά Ο.Π. Θετ. Σπ. & Ο.Π. Οικον. & Πληρ/κής

Εκφώνηση

Απάντηση 

Φυσική Ο.Π. Θετικών Σπουδών

Εκφώνηση

Απάντηση

Ανάπτυξη Εφαρμογών Ο.Π. Οικονομίας & Πληρ/κής

Εκφώνηση

Απάντηση

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ο.Π. Οικον. & Πληρ/κής

Εκφώνηση

Απάντηση

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

Εκφώνηση

Απάντηση

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας

Εκφώνηση

Απάντηση

Βιολογία Γενικής Παιδείας

Εκφώνηση

Απάντηση

Ιστορία Γενικής Παιδείας

Εκφώνηση

Απάντηση