Πέμπτη, Απρίλιος 26, 2018

Πανελλήνιες 2015

  ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης

 

 Εκφώνηση 

 Απάντηση 

Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης

 

Εκφώνηση

Απάντηση

Φυσική Γενικής Παιδείας

 

Εκφώνηση

Απάντηση

Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης

 

Εκφώνηση

Απάντηση

Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης

 

Εκφώνηση

Απάντηση

Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνση

 

Εκφώνηση

Απάντηση

Μαθηματικά Τεχνολογικής - Θετικής Κατεύθυνσης

 

Εκφώνηση

Απάντηση

Φυσική Τεχνολογικής- Θετικής Κατεύθυνσης

 

Εκφώνηση

Απάντηση

Ανάπτυξη Εφαρμογών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

 

Εκφώνηση

Απάντηση

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

 

Εκφώνηση

Απάντηση

Χημεία - Βιοχημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

 

Εκφώνηση

Απάντηση

Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης

 

Εκφώνηση

Απάντηση

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

 

Εκφώνηση

Απάντηση

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας

 

Εκφώνηση

Απάντηση

Βιολογία Γενικής Παιδείας

 

Εκφώνηση

Απάντηση

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

 

Εκφώνηση

Απάντηση

Ιστορία Γενικής Παιδείας

 

Εκφώνηση

Απάντηση

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γενικής Παιδείας

 

Εκφώνηση

Απάντηση