ΠΑΛΙΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει καίρια σημεία τα οποία πρέπει να επισημάνουμε έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι μαθητές, στην προσπάθεια τους να μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητες εισαγωγής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτά είναι:

1.Τα Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα είναι 6. Όλοι οι μαθητές εξετάζονται υποχρεωτικά στα 4 μαθήματα της κατεύθυνσης που επιλέγουν και από κοινού ως 5ο μάθημα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Επιπλέον, επιλέγουν να εξεταστούν σε ένα από τα παρακάτω μαθήματα γενικής παιδείας: Ιστορία, Φυσική, Βιολογία, Μαθηματικά. Ειδικά για την επιλογή του 5ου πεδίου (Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης) απαιτείται η επιλογή ως 6ου μαθήματος των Μαθηματικών γενικής παιδείας και ακόμα ως 7ου μαθήματος οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

2.Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα επιλογής σχολών από δύο μόνο επιστημονικά πεδία.

Κομβικό σηµείο του εξεταστικού συστήματος, όπως φαίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι, είναι το 6ο µάθηµα που επιλέγει ο μαθητής και το οποίο προκαθορίζει τα επιστηµονικά πεδία στα οποία µπορεί να κινηθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

 

Αν ο μαθητής επιλέξει κατεύθυνση:

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

 

ΘΕΤΙΚΗ

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

 

Εξετάζεται υποχρεωτικά στα μαθήματα κατεύθυνσης:

 

 

 

Αρχαία Ελληνικά

Ιστορία

Λατινικά

Νεοελλ.Λογοτεχνία

Νεοελλ. Γλώσσα

Μαθηματικά

Φυσική

Βιολογία

Χημεία

Νεοελλ.Γλώσσα

Μαθηματικά

Φυσική

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανάπτυξη Εφαρμογών

Νεοελλ. Γλώσσα

Και αν επιλέξει μάθημα γενικής παιδείας:

Τότε μπορεί να δηλώσει σχολές σε δύο το πολύ επιστημονικά πεδία από τα παρακάτω:

Ιστορία

1ο μόνο

1ο*, 2ο, 3ο, 4ο

1ο*, 2ο, 4ο

Φυσική

1ο μόνο

2ο, 3ο, 4ο

2ο, 4ο

Βιολογία

1ο, 3ο *

2ο, 3ο, 4ο

2ο, 3ο*, 4ο

Μαθηματικά

1ο, 2ο *, 4ο *

2ο, 3ο, 4ο

2ο, 4ο

Μαθηματικά και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

1ο, 2ο *, 4ο *, 5ο

2ο, 3ο, 4ο, 5ο

2ο, 4ο, 5ο

 

Σε κάθε κατεύθυνση με (*) σημειώνονται τα πεδία σχολών στα οποία ο μαθητής «χάνει» μόρια λόγω αντικατάστασης των μαθημάτων βαρύτητας της κατεύθυνσής του με μαθήματα γενικής παιδείας. Αυτό γίνεται αντιληπτό μελετώντας τον επόμενο πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - ΠΕΔΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΘΕΤΙΚΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

1ο

Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες

1.Αρχαία Ελληνικά (1,3)

2.Ιστορία                 (0,7)

3.Λατινικά

4.Νεοελλ. Λογοτεχνία

5.Νεοελλ. Γλώσσα

6. Ελεύθερη Επιλογή

1.Μαθηματικά

2.Φυσική

3.Βιολογία

4.Χημεία

5.Νεοελλ. Γλώσσα  (0,9)

6.Νεοτ.Ελλ.Ιστορία (0,4)

1.Μαθηματικά

2.Φυσική

3.Διοίκηση Επιχειρήσεων

4.Ανάπτυξη Εφαρμογών

5.Νεοελλ. Γλώσσα  (0,9)

6.Νεοτ.Ελλ.Ιστορία (0,4)

 

2ο

Θετικές

Επιστήμες

1.Αρχαία Ελληνικά

2.Ιστορία

3.Λατινικά

4.Νεοελλ. Λογοτεχνία

5.Νεοελλ. Γλώσσα  (0,4)

6.Μαθ/κά-Στατ/κή    (0,9)

1.Μαθηματικά          (1,3)

2.Φυσική                 (0,7)

3.Βιολογία

4.Χημεία

5.Νεοελλ. Γλώσσα

6.Ελέυθερη Επιλογή

1.Μαθηματικά          (1,3)

2.Φυσική                 (0,7)

3.Διοίκηση Επιχειρήσεων

4.Ανάπτυξη Εφαρμογών

5.Νεοελλ. Γλώσσα

6.Ελέυθερη Επιλογή

 

3ο

Επιστήμες

Υγείας

1.Αρχαία Ελληνικά

2.Ιστορία

3.Λατινικά

4.Νεοελλ. Λογοτεχνία

5.Νεοελλ. Γλώσσα  (0,4)

6.Βιολογία               (0,9)

1.Μαθηματικά

2.Φυσική

3.Βιολογία               (1,3)

4.Χημεία                  (0,7)

5.Νεοελλ. Γλώσσα 

6.Ελέυθερη Επιλογή

1.Μαθηματικά

2.Φυσική

3.Διοίκηση Επιχειρήσεων

4.Ανάπτυξη Εφαρμογών

5.Νεοελλ. Γλώσσα  (0,4)

6.Βιολογία               (0,9)

 

4ο

Τεχνολογικές Επιστήμες

1.Αρχαία Ελληνικά

2.Ιστορία

3.Λατινικά

4.Νεοελλ. Λογοτεχνία

5.Νεοελλ. Γλώσσα  (0,4)

6.Μαθ/κά-Στατ/κή    (0,9)

1.Μαθηματικά          (1,3)

2.Φυσική                 (0,7)

3.Βιολογία

4.Χημεία

5.Νεοελλ. Γλώσσα

6.Ελέυθερη Επιλογή

1.Μαθηματικά          (1,3)

2.Φυσική                 (0,7)

3.Διοίκηση Επιχειρήσεων

4.Ανάπτυξη Εφαρμογών

5.Νεοελλ. Γλώσσα

6.Ελέυθερη Επιλογή

 

5ο

Επιστήμες

Οικονομίας & Διοίκησης

1.Αρχαία Ελληνικά

2.Ιστορία

3.Λατινικά

4.Νεοελλ. Λογοτεχνία

5.Νεοελλ. Γλώσσα

6.Μαθ/κά-Στατ/κή    (0,7)

7.Αρχές Οικ.Θεωρ. (1,3)

1.Μαθηματικά

2.Φυσική

3.Βιολογία

4.Χημεία

5.Νεοελλ. Γλώσσα

6. Μαθ/κά-Στατ/κή   (0,7)

7.Αρχές Οικ.Θεωρ. (1,3)

1.Μαθηματικά

2.Φυσική

3.Διοίκηση Επιχειρήσεων

4.Ανάπτυξη Εφαρμογών

5.Νεοελλ. Γλώσσα

6. Μαθ/κά-Στατ/κή   (0,7)

7.Αρχές Οικ.Θεωρ. (1,3)

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 1.Με πράσινο χρώμα σημειώνονται τα αυξημένης βαρύτητας μαθήματα  Κατεύθυνσης.

 

 2.Με κίτρινο χρώμα σημειώνονται τα αυξημένης βαρύτητας μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία αντικαθιστούν τα αυξημένης
    βαρύτητας μαθήματα Κατεύθυνσης στα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία.

 

Μελετώντας προσεκτικά τον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ αντιλαμβανόμαστε ότι ο καλύτερος συνδυασμός Κατεύθυνσης - Επιστημονικού πεδίου είναι:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 


 

1°     Ανθρωπιστικές,   Νομικές  

         & Κοινωνικές Επιστήμες

 

2°     Θετικές Επιστήμες        

 

3°     Επιστήμες Υγείας        

 

4°     Τεχνολογικές  Επιστήμες 

 

5°     Επιστήμες Οικονομίας &

         Διοίκησης

 

 

ΘΕΤΙΚΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 


 

1°     Ανθρωπιστικές, Νομικές  

         & Κοινωνικές Επιστήμες   

 

2°     Θετικές Επιστήμες

 

3°     Επιστήμες Υγείας

 

4°     Τεχνολογικές   Επιστήμες

 

5°     Επιστήμες Οικονομίας &      

         Διοίκησης

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 


 

1°    Ανθρωπιστικές, Νομικές 

        & Κοινωνικές Επιστήμες 

 

2°     Θετικές Επιστήμες

 

3°     Επιστήμες Υγείας        

 

4°     Τεχνολογικές   Επιστήμες

 

5°     Επιστήμες Οικονομίας &

         Διοίκησης

 

Για τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα ισχύουν τα παρακάτω:

 

 √ Με συντελεστή 2 πολλαπλασιάζεται:

 

  • Ο μέσος όρος των μαθημάτων «αρμονία» και «έλεγχος μουσικών και ακουστικών ικανοτήτων» για τους υποψήφιους των μουσικών τμημάτων.

 

  • Ο μέσος όρος των μαθημάτων ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο για τους υποψήφιους των αρχιτεκτονικών τμημάτων, καθώς και των παρακάτω τμημάτων ΤΕΙ: Τεχνολογίας γραφικών τεχνών, φωτογραφίας, γραφιστικής, διακοσμητικής, συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, ανακαίνισης και αποκατάστασης κτηρίων.

 

  • Ο μέσος όρος των τριών αγωνισμάτων για τους υποψήφιους για τα ΤΕΦΑΑ.

 

  • Ο βαθμός στο μάθημα της ξένης γλώσσας για τα τμήματα ξένων φιλολογιών.

 

  • Ο βαθμός στο μάθημα ελεύθερο σχέδιο για το τμήμα πλαστικών τεχνών και επιστημών της τέχνης.

 

  • Ο μέσος όρος των δύο ξένων γλωσσών για το τμήμα μεταφράσεως και διερμηνείας.

 

√  Με συντελεστή 1 πολλαπλασιάζεται:

  • Ο βαθμός στην ξένη γλώσσα για όλα τα υπόλοιπα τμήματα που απαιτούν ειδικό μάθημα.

 

 

 ΕΜΕΙΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ - ΕΣΥ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ

ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ