Πέμπτη, Απρίλιος 26, 2018

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Το Φροντιστήριό μας διαθέτει πρόγραμμα υποστήριξης και για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Η παρακολούθηση των προγραμμάτων μας έχει ως στόχο  την ανάπτυξη του τρόπου σκέψης των μαθητών και την εμπέδωση των βασικών γνώσεων στα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Χημεία, τα Νέα και τα Αρχαία Ελληνικά που αποτελούν και τις βάσεις για το Λύκειο.

 

Α΄ Γυμνασίου Β΄ Γυμνασίου Γ΄ Γυμνασίου
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά  3

 

Σύνολο 5
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Φυσική/Χημεία
Μαθηματικά  3
Σύνολο 7
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Φυσική/Χημεία
Μαθηματικά 
Σύνολο 7