Πέμπτη, Απρίλιος 26, 2018

Θερινά Τμήματα Γ Λυκείου

 Έναρξη μαθημάτων:

8 Ιουνίου

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Μαθήματα Ομάδας

     Ώρες

Φυσική

     4

Χημεία

     4

Νεοελληνική Γλώσσα

     2

Μαθηματικά Προσανατολισμού

6

Σύνολο

16

     

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα Ομάδας

Ώρες

Μαθηματικά προσανατολισμού

6

Α.Ε.Π.Π

3

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

2

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

3

Σύνολο

14

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα Ομάδας

Ώρες

Αρχαία

6

Ιστορία Προσανατολισμού

3

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

2

Λατινικά

3

Σύνολο

14