Πέμπτη, Απρίλιος 26, 2018

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ανθρωπιστικές Σπουδές                                                   Ώρες
Αρχαία     5h
Λατινικά  3h
Ιστορία    2h
Έκθεση 2h
Μάθημα Επιλογής  
Βιολογία 1h
Σύνολο ωρών    13h

 

Σπουδές Οικονομίας   Ώρες
Μαθηματικά                                                                            5h
Ανάπτυξη Εφαρμογών  2h
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 3h
Έκθεση 2h
Μάθημα Επιλογής  
Βιολογία 1h
Σύνολο ωρών  13h

 

Θετικές Σπουδές              Ώρες
Μαθηματικά                                                                            5h
Φυσική  3h
Χημεία     3h
Έκθεση 2h
Μάθημα Επιλογής  
Βιολογία 3h
Σύνολο ωρών   16h

 

  • Ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα σπουδών.
  • Ιδιαίτερα μαθήματα Δωρεάν εκτός ωρών διδασκαλίας για κάλυψη κενών, όπως και επανάληψης εν όψει σχολικών ή ενδοφροντιστηριακών διαγωνισμάτων.
  • Δωρεάν συγγράμματα(έντυπα ή ψηφιακά) σε όλα τα μαθήματα.
  • Επαναληπτικά τρίωρα διαγωνίσματα εκτός ωρών διδασκαλίας.
  • Εξετάσεις προσομοίωσης(σε συνεργασία με τον Ο.Ε.Φ.Ε).
  • Δωρεάν Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους Επαγγελματικού 
    Προσ/σμού.
  • Δωρεάν συμβουλευτική και συμπλήρωση του Μηχανογραφικού. 
  • Ενημερώσεις γονέων - κηδεμόνων.